Trafikksperringer 21 aug

Her får du informasjon om hvordan veiene forventes bli stengt lørdag 21 august 2021.

Med KNA Aust Agder som formell arrangør gjennomføres et nytt rallyløp i og omkring Grimstad. Innenfor våre planer ligger det gjennomføring av fartsprøver i nærheten av der du bor / har hytte.

Her kan du laste ned info: Til fastboende og andre.

Trafikksperring for fartsprøvene er planlagt i henhold til dette kartet:

Til beboere i Lia området:
Start på gangvei veikryss ved rv. 407 opp til Lia, rundt uthus hos entreprenør Lindstøl og videre ned til rv. 407. Tilbake til start for ny runde. Etter 3,5 runder til høyre inn på rv. 407 retning Rykene og mål. Fartsprøven er identisk som i 2019 og kjøres 3 ganger i 2020 som SS1, SS5 og SS9.
STENGETID FOR VEIER ”SS1, SS5 OG SS9 ENTREPRENØR LINDSTØL” CA. KL. 0730 – 1900

Til beboere på strekningen Løddesøl – Omholt Soletjern/Mauretangen:
Start Momyr – gjennom veikryss ved Løddesøl, over til Omholt og videre forbi Moen. Gjennom jernbaneundergangen og til mål mellom Soletjern og riksveikrysset RV42 (Mauretangen). Fartsprøven er identisk som i 2019. Kjøres 2 ganger i 2020, som SS2 og SS6.
STENGETID FOR VEIER ”SS2 OG SS6 OMHOLT” CA. KL. 0800 – 1600

Til beboere og hytteeiere langs Tønnesølvannet, på Skiftenes, Grøsle kleiver og Grøslemyra:
Start ved asfaltert vei på Haugen / Helleland, Hørteveien ned langs Tønnesølvannet, gjennom veikryss på Skiftenes, opp Grøsle kleiver FV 404, og ca. 1 km. inn på Birkelandsveien asfaltert del til mål ved Grøslemyra på FV 251. Fartsprøven er identisk som i 2019 frem til Grøsle krysset og videre ca. 1 km. inn på FV 251 Birkelandsveien frem til Grøslemyra (asfaltert del).
STENGETID FOR VEIER ”SS3 og SS7 VOREHEIA” CA. KL. 0900 – 1700

Til beboere og hytteeiere på Beisland, Nygrenda og Reddal:
Start ved asfaltert vei Beisland veikryss FV 31 / FV 251 Håbbeslandsveien, Birkelandsveien, Beisland. FV 31 forbi Nygrenda, Mofjell, Nordli og ned til mål ved veikryss FV 31 / FV 44 Torp / Torpegranda i Reddal. Fartsprøven kjøres for første gang i 2020.
STENGETID FOR VEIER ”SS4 og SS8 BEISLAND” CA. KL. 0930 – 1800

Vi gjør oppmerksom på at det mellom fartsetappene også kjøres transportetapper etter vanlige trafikkregler. Arrangementet vil medføre at biler starter på fartsetappene med ca. 1. minutts intervall. Vær oppmerksom på at bilene har forskjellig effekt, og derfor kan komme med kortere/lengre intervaller mellom seg.

For NØDSTILFELLER og ved helt spesielle behov kan fartsprøven fryses/gjøres tilgjengelig i løpet av 1-2 minutt. Ta da kontakt med vårt nødnummer. Ved andre spesielle behov/spørsmål før og under arrangementet ber vi om at sekretariatet kontaktes:

Sekretariatet lørdag 21/8 fra 08.00 – 19.00: 91550704

NØDNUMMER LØRDAG 21/8: 414 45583
(Kun for øyeblikkelig hjelp)

KNA Rally Grimstad arrangeres av KNA Aust Agder på avsperrede veier som normalt er åpne for trafikk. Rallyet arrangeres etter et strengt regelverk gitt av Norges Bilsportsforbund, med spesiell fokus på sikkerhet for publikum. Arrangøren tegner egen ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader rallybilene kan påføre noe/noen. Bilene starter en og en med 1 minutts mellomrom, og kjører fra start til mål. Bilene er registrerte og har før løpet gjennomgått en grundig teknisk sjekk i henhold til et internasjonalt regelverk.

Veiene sperres med mannskaper i hver ende og ved alle tilkomstveier langs prøven. Dessuten er det utstrakt bruk av sperrebånd og ditto vakter langs hele traseen. Fartsprøvene inspiseres også av deltakerne på forhånd, slik at deltakerne har erfaring med veiens karakter, noe som igjen reduserer risikoen for skader/avkjøringer markant. Rallyet arrangeres i tett samarbeid med politiet som har godkjent arrangementet og Norges Bilsportforbund som overvåker.

HJELP TIL SOM VAKT DER DU BOR
Kan du, eller noen du kjenner, hjelpe til som frivillig vakt der du bor blir vi veldig glade. Kontakt vaktsjefen på din etappe så snart som mulig:

  • Vaktsjef SS1-5-9 Lindstøl, Lia, Thomas Dybing     tel. 90562240
  • Vaktsjef SS2-6 Omholt, Torgeir Bakken               tel. 97872297
  • Vaktsjef SS3-7 Voreheia, Ole Gustav Gurebo        tel. 90186799
  • Vaktsjef SS4-8 Beisland, Bjørn Tore Beisland       tel. 95049933

Ønsker du å være vakt, kontakt ressurspersonene ovenfor.

Innspill, synspunkter og problemstillinger?
Ta gjerne kontakt med oss på post@rallygrimstad.no