Trafikksperringer 19. aug 2023

Her får du informasjon om hvordan veiene blir stengt lørdag 19. august 2023.

Med KNA Aust Agder som formell arrangør gjennomføres et nytt rallyløp i og omkring Grimstad. Innenfor våre planer ligger det gjennomføring av fartsprøver i nærheten av der du bor / har hytte.

Her kan du laste ned detaljert info: Til fastboende og andre.

Trafikksperring for fartsprøvene er planlagt i henhold til dette kartet:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zfW_EkPLQYTzT-Tsy3m17gKDy2fFOfc&usp=sharing

Til beboere i Lia området:
Start på gangvei veikryss ved rv. 407 opp til Lia, rundt uthus hos entreprenør Lindstøl og videre ned til rv. 407. Tilbake til start for ny runde. Etter 3,5 runder til høyre inn på rv. 407 retning Rykene og mål. Fartsprøven er identisk som i 2020 og kjøres 3 ganger i 2020 som SS1, SS5 og SS9.

Alternative veier
Benytt nye E 18 fra Grimstadporten til Rannekleiv eller FV 420 over Fevik for omkjøring. Adkomst til Håbbestad / Bjørnetrø må skje fra Lunde. Bommen mellom Konnestad / Ribe og Hausland vil være åpen. FV 3634 / 3632 tverrforbindelsen mellom Kvikshaug / Rykene og Birketveit / Fevik vil være åpen. NB: Gående og syklister kan ikke bruke gang og sykkelvei / RV 407 forbi Lia. Benytt i stedet FV 420 over Fevik.
STENGETID FOR VEIER ”SS1, SS5 OG SS9 ENTREPRENØR LINDSTØL” CA. KL. 0730 – 1900

Til beboere på strekningen Løddesøl – Omholt Soletjern/Mauretangen:
Adkomst til Momyr / Søndre Løddesøl fra Rykene forbi Spikkelia på FV 3538. Til Omholtkrysset og Øyestad (kirke) fra Bjorbekk på FV 3536.
STENGETID FOR VEIER ”SS2 OG SS6 OMHOLT” CA. KL. 0800 – 1630

Til beboere og hytteeiere langs Tønnesølvannet, på Skiftenes, Grøsle kleiver og Grøslemyra:
Start ved asfaltert vei på Haugen / Helleland, Hørteveien ned langs Tønnesølvannet, gjennom veikryss på Skiftenes, opp Grøsle kleiver FV 404, og ca. 1 km. inn på Birkelandsveien asfaltert del til mål ved Grøslemyra på FV 251. Fartsprøven er identisk som i 2020 frem til Grøsle krysset og videre ca. 1 km. inn på FV 251 Birkelandsveien frem til Grøslemyra (asfaltert del).

Alternative veier
Adkomst til Haugen / Helland og Hørte over FV 3606 sydover fra Bjorvatn / Øynaheia. Se opp for stor trafikk av sydgående rallybiler i transport (normal hastighet). Adkomst til FV 404 mellom Grøsle krysset og Søre Herefoss samt Håland / Igland / Birkedal, Kiland og Hardeberg fra Søre Herefoss over FV 404. FV 404 er åpen hele dagen mellom Grøsle krysset og Søre Herefoss. Adkomst til Grøslemyra over FV 3744 som er åpen hele dagen mellom Grøslemyra og veikryss RV 41 (Håbbesland). Se opp for stor trafikk av sydvestgående rallybiler i transport (normal hastighet) mellom Grøslemyra og Beisland på FV 3744. NB. FV 3596 mellom Beisland og Reddal er stengt SS 3/7. All trafikk mellom RV 41(Telemarksveien) og Arendal/Grimstad må skje over Birkenes-Lillesand eller Hynnekleiv-Froland.
STENGETID FOR VEIER ”SS3 og SS7 VOREHEIA” CA. KL. 0900 – 1700

Til beboere og hytteeiere på Beisland, Nygrenda og Reddal:
Start ved asfaltert vei Beisland veikryss FV 31 / FV 251 Håbbeslandsveien, Birkelandsveien, Beisland. FV 31 forbi Nygrenda, Mofjell, Nordli og ned til mål ved veikryss FV 31 / FV 44 Torp / Torpegranda i Reddal. Fartsprøven kjøres for andre gang i 2021 og er identisk som i 2020.

Alternative veier
Adkomst til strekningen veikryss FV 3744/RV 41 (Håbbesland) til Grøslemyra over FV 3744 er åpen hele dagen. Se opp for stor trafikk av sydvestgående rallybiler i transport (normal hastighet) mellom Grøslemyra og Beisland på FV 3744. NB. FV 3596 mellom Beisland og Reddal er stengt (SS 4/8). Adkomst til Reddalsbygda over FV 3596 fra Grimstad. All trafikk mellom RV 41(Telemarksveien) og Arendal/Grimstad må skje over Birkenes-Lillesand eller Hynnekleiv-Froland.
STENGETID FOR VEIER ”SS4 og SS8 BEISLAND” CA. KL. 0930 – 1800

Vi ber dere om å ikke trafikkere veistrekningene i nevnte tidsrom. Veiene er ikke åpne før det passerer en bil med skilt på taket ”VEIEN ÅPEN”.

Vi gjør oppmerksom på at det mellom fartsetappene også kjøres transportetapper etter vanlige trafikkregler. Arrangementet vil medføre at biler starter på fartsetappene med ca. 1. minutts intervall. Vær oppmerksom på at bilene har forskjellig effekt, og derfor kan komme med kortere/lengre intervaller mellom seg.

For NØDSTILFELLER og ved helt spesielle behov kan fartsprøven fryses/gjøres tilgjengelig i løpet av 1-2 minutt. Ta da kontakt med vårt nødnummer. Ved andre spesielle behov/spørsmål før og under arrangementet ber vi om at sekretariatet kontaktes:

Sekretariatet lørdag 19/8 fra 08.00 – 19.00: 915 50 704

NØDNUMMER LØRDAG 19/8:
904 25 880 (Kun for øyeblikkelig hjelp)

KNA Rally Grimstad arrangeres av KNA Aust Agder på avsperrede veier som normalt er åpne for trafikk. Rallyet arrangeres etter et strengt regelverk gitt av Norges Bilsportsforbund, med spesiell fokus på sikkerhet for publikum. Arrangøren tegner egen ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader rallybilene kan påføre noe/noen. Bilene starter en og en med 1 minutts mellomrom, og kjører fra start til mål. Bilene er registrerte og har før løpet gjennomgått en grundig teknisk sjekk i henhold til et internasjonalt regelverk.

Veiene sperres med mannskaper i hver ende og ved alle tilkomstveier langs prøven. Dessuten er det utstrakt bruk av sperrebånd og ditto vakter langs hele traseen. Fartsprøvene inspiseres også av deltakerne på forhånd, slik at deltakerne har erfaring med veiens karakter, noe som igjen reduserer risikoen for skader/avkjøringer markant. Rallyet arrangeres i tett samarbeid med politiet som har godkjent arrangementet og Norges Bilsportforbund som overvåker.

HJELP TIL SOM VAKT DER DU BOR
Kan du, eller noen du kjenner, hjelpe til som frivillig vakt der du bor blir vi veldig glade. Kontakt vaktsjefen på din etappe så snart som mulig:

  • Vaktsjef SS1-5-9 Lindstøl, Lia, Henrik Fuglestad   tel. 40476697
  • Vaktsjef SS2-6 Omholt, Bjørnar Hovatn               tel. 47326329
  • Vaktsjef SS3-7 Voreheia, Ole Gustav Gurebo        tel. 90186799
  • Vaktsjef SS4-8 Beisland, Jorunn Beisland            tel. 91359215

Ønsker du å være vakt, kontakt personene ovenfor.

Innspill, synspunkter og problemstillinger?
Ta gjerne kontakt med oss på post@rallygrimstad.no