Informasjon

KNA Sommer Rally Grimstad arrangeres av KNA Aust Agder og er et arrangement med mange tusen tilskuere og ca 75 deltagende team fra Norge, Danmark, Tyskland og Sverige. Løpet er et asfalt rally på vanlig vei som sperres fysisk.

KNA Sommer Rally Grimstad foregår lørdag 25 august 2018 kl 09.00 – 17.00.

Elektronisk påmelding åpnet 25. juni 2018 kl. 18:00. Ordinær påmeldingsfrist til løpet er onsdag 15. august 2018 klokken 22:00. Dette er også siste frist for å fremkomme som deltaker i foreløpig startliste i Rallyavisen som trykkes og distribueres av Agderposten. Se også Grimstad Adressetidende for nyheter.

Påmelding   Påmeldte   Tilleggsregler   Resultater   Kontaktinformasjon

I samarbeid med Grimstad kommune og GrimstadMinBy arrangeres det deltager «line up» på torvet i Grimstad sentrum fredag 24/8 kl 19-21. Det blir en presentasjon av fører og kartleser med hjelp fra vår utmerkede speaker Per Chr. Håvødegård. Sentrum vil være stengt for normal biltrafikk, og serveringsstedene vil være åpne med salg på torvet. Dette blir en fin oppvarming med et stort antall tilskuere i sentrum. Velkommen!

Restaturanten Herlighed i Grimstad arrangerer VIP opplegg lørdag 25/8 kl 09.00 – 17.00. Billetter selges gjennom deltager.no til kr 690 pr person. For informasjon og bestilling, klikk her.

Hele lørdagen kan du se rally på storskjerm ved torvet i Grimstad sentrum mellom kl 09.00 – 17.00 med speakertjeneste. De første bilene kommer til målgang på torvet i Grimstad fra kl 15.00 og siste bil beregnes å flagges av kl 17.00. Ønsker du å titte nærmere på alle de 75 rallybilene kan du ta deg en tur bort i Grooseveien 36, gamle UiA, der serviceplassen er åpen fredag mellom kl 17.00 – 21.00.

For overnatting kan Strand Hotel Fevik kontaktes tel 37 25 00 00 eller Grimstad Vertshuset på 37 04 25 00.

Det krever mange forskjellige kompetanser og frivillige for å løfte et av Sørlandets største motorsportevents. For å gjennomføre er vi avhengig av og setter stor pris på vår stab av frivillige og funksjonærer. Oppgavene er blant annet sekretariat, teknisk, sikkerhet, løype, serviceplass, samband, publikum, parkering og vakter. Ønsker du selv eller kjenner du noen som vil bidra som frivillig, gå til vår side på deltager.no og registrer deg.

SPESIALREGLEMENT FOR RALLY (utdrag fra Bilsporthåndboken)
Rallykjøring tar sikte på å utvikle dyktige bilførere ved å øke den enkeltes kjøreferdighet og
vurderingsevne. Det legges vekt på deltakernes biltekniske kunnskaper på en slik måte at bilen
til enhver tid skal være i trafikksikker stand.

ANSVAR
Deltakelsen i et rally/sprintrally skjer på deltakernes egen risiko og eget ansvar. NBF, KNA Aust Agder og klubbens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med eller som forårsakes av det deltakende lag under trening eller konkurranse. Deltakere som under en konkurranse forårsaker skade eller blir innblandet i et trafikkuhell, skal opptre i henhold til Vegtrafikklovens § 12.

DEFINISJONER
Et rally/sprintrally er et billøp hvor det startes fra ett startsted og kjører en felles rute som består av transportetapper på offentlig og privat vei samt spesialstrekninger og spesialprøver på veier og plasser, som under løpet er stengt for allmenn ferdsel.

Ved valg av veier skal det legges vekt på at løpet skaper minst mulig forstyrrelser for den allmenne ferdsel. På transportetappene skal farten avpasses etter vanlig trafikkrytme og må aldri overskride hastighetsbestemmelsene. På spesialstrekningene er farten derimot avgjørende.

MANNSKAP
Mannskap i bilen består av 2 personer, hvor en er påmeldt som fører og den andre som annenfører (codriver/kartleser). Føreren har anmelders ansvar når sistnevnte ikke er i bilen. Både fører og annenfører skal ha gyldig lisens. Deltakerne plikter å vise frem gyldig lisens og medlemskort i klubb tilsluttet NBF. Fører plikter å fremvise gyldig førerkort.

TRANSPORTETAPPER
Transportetappene er den del av løpet som binder spesialstrekningene/spesialprøvene sammen. Under kjøring på transportetapper skal alltid Vegtrafikklovgivningen følges. Enhver deltaker som overskrider gjeldende hastighetsgrense kan bli utelukket. Oppstår det en unormal trafikksituasjon, skal enhver deltaker alltid forholde seg passiv, d.v.s. han må aldri forsøke å trenge seg frem.

SPESIALSTREKNINGER(SS) / SPESIALPRØVER(SP)
En spesialstrekning/spesialprøve (kan også benevnes som spesialetappe) er den delen av løpet som skal kjøres på kortest mulig tid. En spesialstrekning kjøres alltid med start og mål på for skjellige steder, mens en spesialprøve kan kjøres med start og mål på samme sted. Veiene som skal benyttes, skal avsperres senest 1 time før 1. deltakers beregnede ankomst. Etappene i en rallysprint skal være avsperret og ikke tilgjengelig for deltagere eller andre uvedkommende i god tid før ankomst første deltager. Tiden skal opplyses i tilleggsreglene. Spesialstrekninger/spesialprøver må alltid være pilet, likeså innkjøring til og utkjøring fra disse.

START AV LØPET
Løpet starter fra og med administrativ innsjekk, teknisk kontroll eller gjennomkjøring (det som kommer først). Konkurransedelen av løpet starter på første tidskontroll.

KRAV TIL BIL
Deltakerbiler skal være i henhold til vegtrafikklovgivningen i det land de er registrert. De må være i henhold til ISR og NSR for den klassen de er påmeldt i. Prøveskilt er ikke tillatt. Det skal innhentes skriftlig forhåndsgodkjenning fra NBF før rallybiler bygges/registreres. Denne tillatelsen må forevises ved 1. gangs utstedelse av vognlisens.

KLASSER
Det innbys til en egen Challenge klasse i KNA Sommer Rally Grimstad: Biler eldre enn 1986. Deltagere med poeng i Challengecupen prioriteres. Deltagerne i Challenge klassen starter foran rallybilene.

KNA Aust Agder forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved liten deltakelse. (NSR § 62.) Start nummer og startrekkefølgen blir annonsert i startprogrammet.

Klasseinndeling

Klasse 1 Gr.A over 2000 cm³ inklusive WRC-biler/-tillegg
homologert i 2011 og tidligere.
A+B+C-førere
Klasse 2 S2000 Rally 1,6 turbo med 28 mm restriktor
S2000 Rally uten turbo, gruppe R4 og R5
A+B+C-førere
Klasse 3 Gr.N over 2000 cm³ A+B+C-førere
Klasse 4 Gr.A, R2C og R3C 1601 – 2000 cm³, Super 1600,
R3T (maks. 1600 cm³) og R3D (maks. 2000 cm³)
A+B+C-førere
Klasse 5 Gr.A og R2B, 1401 – 1600 cm³ A+B+C-førere
Klasse 6 Gr.A maks. 1400 cm³ A+B+C-førere
Klasse 7 Gruppe N 1601 – 2000 cm³ A+B+C-førere
Klasse 8 Gruppe N og R1B, 1401 – 1600 cm³ A+B+C-førere
Klasse 9 Gruppe N og R1A,maks. 1400 cm³ A+B+C-førere
Klasse 10 Gruppe H over 2000 cm³ A+B+C-førere
Klasse 11 Gruppe H 1601 – 2000 cm³ A+B+C-førere
Klasse 12 Gruppe H maksimum 1600 cm³ A+B+C-førere
Klasse 13 Nasjonale klasser 4WD, Gr. A/Gr.N eksklusive WRC-biler /-tillegg A+B+C-førere
Klasse 15 T.o.m. periode J2 (1990) etter FIA’s App. K. Krav om gyldig FIA HTP A+B+C-førere
Klasse 17 Volvo original. A+B+C-førere
Klasse 19 Debutanter.
Klasse 20 Ungdomsklasse.