Informasjon / Påmelding

Velkommen til KNA Rally Grimstad. Løpet arrangeres av KNA Aust Agder i august hvert år. I 2020 er det full NM-runde lørdag 22 august mellom kl 09.00 – 18.00.

Påmelding

Bli med som frivillig
Rally Grimstad er avhengig av sine frivillige med mange forskjellige kompetanser og ferdigheter. Har du lyst til å bidra og oppleve rallyfesten på innsiden? Klikk her for å søke.

Løpet hadde i 2019 over 75 påmeldte team fra Norge, Danmark, Tyskland og Sverige. Billøpet er et asfalt rally med 9 etapper over ca 75 km på vanlig vei som sperres fysisk.

Det var i 2019 fantastisk gøy å se at over 8.000 tilskuere tor turen ut i løypene, at flere tusen er innom storskjermen i Grimstad sentrum samtidig som over 100.000 fulgte med i sosiale medier og på VGTV.

Velkommen som frivillig
Det krever mange forskjellige kompetanser og frivillige for å løfte et av Sørlandets største motorsportevents. For å gjennomføre er vi avhengig av og setter stor pris på vår stab av 200 frivillige og funksjonærer. Oppgavene er blant annet sekretariat, teknisk, sikkerhet, løype, serviceplass, samband, publikum, parkering og vakter. Ønsker du selv eller kjenner du noen som vil bidra som frivillig, registrer deg i dag på denne linken .

SPESIALREGLEMENT FOR RALLY (utdrag fra Bilsporthåndboken)
Rallykjøring tar sikte på å utvikle dyktige bilførere ved å øke den enkeltes kjøreferdighet og vurderingsevne. Det legges vekt på deltakernes biltekniske kunnskaper på en slik måte at bilen til enhver tid skal være i trafikksikker stand.

ANSVAR
Deltakelsen i et rally/sprintrally skjer på deltakernes egen risiko og eget ansvar. NBF, KNA Aust Agder og klubbens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykker som måtte skje med eller som forårsakes av det deltakende lag under trening eller konkurranse. Deltakere som under en konkurranse forårsaker skade eller blir innblandet i et trafikkuhell, skal opptre i henhold til Vegtrafikklovens § 12.

DEFINISJONER
Et rally/sprintrally er et billøp hvor det startes fra ett startsted og kjører en felles rute som består av transportetapper på offentlig og privat vei samt spesialstrekninger og spesialprøver på veier og plasser, som under løpet er stengt for allmenn ferdsel.

Ved valg av veier skal det legges vekt på at løpet skaper minst mulig forstyrrelser for den allmenne ferdsel. På transportetappene skal farten avpasses etter vanlig trafikkrytme og må aldri overskride hastighetsbestemmelsene. På spesialstrekningene er farten derimot avgjørende.

MANNSKAP
Mannskap i bilen består av 2 personer, hvor en er påmeldt som fører og den andre som annenfører (codriver/kartleser). Føreren har anmelders ansvar når sistnevnte ikke er i bilen. Både fører og annenfører skal ha gyldig lisens. Deltakerne plikter å vise frem gyldig lisens og medlemskort i klubb tilsluttet NBF. Fører plikter å fremvise gyldig førerkort.

TRANSPORTETAPPER
Transportetappene er den del av løpet som binder spesialstrekningene/spesialprøvene sammen. Under kjøring på transportetapper skal alltid Vegtrafikklovgivningen følges. Enhver deltaker som overskrider gjeldende hastighetsgrense kan bli utelukket. Oppstår det en unormal trafikksituasjon, skal enhver deltaker alltid forholde seg passiv, d.v.s. han må aldri forsøke å trenge seg frem.

SPESIALSTREKNINGER(SS) / SPESIALPRØVER(SP)
En spesialstrekning/spesialprøve (kan også benevnes som spesialetappe) er den delen av løpet som skal kjøres på kortest mulig tid. En spesialstrekning kjøres alltid med start og mål på for skjellige steder, mens en spesialprøve kan kjøres med start og mål på samme sted. Veiene som skal benyttes, skal avsperres senest 1 time før 1. deltakers beregnede ankomst. Etappene i en rallysprint skal være avsperret og ikke tilgjengelig for deltagere eller andre uvedkommende i god tid før ankomst første deltager. Tiden skal opplyses i tilleggsreglene. Spesialstrekninger/spesialprøver må alltid være pilet, likeså innkjøring til og utkjøring fra disse.

START AV LØPET
Løpet starter fra og med administrativ innsjekk, teknisk kontroll eller gjennomkjøring (det som kommer først). Konkurransedelen av løpet starter på første tidskontroll.

KRAV TIL BIL
Deltakerbiler skal være i henhold til vegtrafikklovgivningen i det land de er registrert. De må være i henhold til ISR og NSR for den klassen de er påmeldt i. Prøveskilt er ikke tillatt. Det skal innhentes skriftlig forhåndsgodkjenning fra NBF før rallybiler bygges/registreres. Denne tillatelsen må forevises ved 1. gangs utstedelse av vognlisens.

KLASSER
Det innbys til en egen Challenge klasse i KNA Sommer Rally Grimstad: Biler eldre enn 1986. Deltagere med poeng i Challengecupen prioriteres. Deltagerne i Challenge klassen starter foran rallybilene.

KNA Aust Agder forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved liten deltakelse. (NSR § 62.) Start nummer og startrekkefølgen blir annonsert i startprogrammet.