Informasjon

KNA Sommer Rally Grimstad arrangeres av KNA Aust Agder

KNA Sommer Rally Grimstad er et arrangement med mange tusen tilskuere og over 100 deltagere. Løpet er et asfalt rally på vanlig vei som sperres fysisk.

Det krever mange forskjellige kompetanser og frivillige for å løfte et av Sørlandets største motorsportevents. For å gjennomføre er vi avhengig av frivillige. Oppgavene er blant annet sekretariat, teknisk, sikkerhet, løype, serviceplass, samband, publikum, parkering og vakter. Ønsker du selv eller kjenner noen som vil bidra, gå til vår side på deltager.no og registrer deg.


KNA AUST AGDER
 Østerskogen 56
4879 Grimstad

Sportskomiteen består av:

Leder Sportskomiteen
Kjetil Faye Lund
909 23 795
faye@jobaccess.no

Løpsleder
Anders Stene
916 48 888
anstene3@gmail.com

Løpssekretær
Steinar Knudsen
915 84 588
s-knuds@online.no

Hovedansvarlig teknisk
Roger Jacobsen
roger.r.jacobsen2108@gmail.com

Sikkerhetssjef
Torfinn Aarstøl
952 08 140
Torfinn@aarstol.no