Kontakt

Alle henvendelser besvares innen kort tid.  Vennligst send til post@rallygrimstad.no

KNA Sommer Rally Grimstad kan kontaktes direkte:

Løpsleder
Anders Stene
916 48 888
anstene3@gmail.com

Løpssekretær
Steinar Knudsen
915 84 588
s-knuds@online.no

Hovedansvarlig teknisk
Roger Jacobsen
roger.r.jacobsen2108@gmail.com

Sikkerhetssjef
Torfinn Aarstøl
952 08 140
Torfinn@aarstol.no

Løypesjef
Endre Nygård

Funksjonæransvarlig
Vidar Sulland
475 00 313

Leder Sportskomiteen
Kjetil Faye Lund
909 23 795
faye@jobaccess.no

KNA Sommer Rally Grimstad arrangeres av KNA Aust Agder

KNA AUST AGDER
Østerskogen 56
4879 Grimstad

Avdelingens leder:
Kristian Seterøy
909 90 949
kristian.seteroy@gmail.com