Kontakt

Velkommen. Her kan du kontakte oss.

Leder Sportskomiteen
Kristian Seterøy
909 90 949
kristian.seteroy@gmail.com

Funksjonærsjef
Vidar Sulland
475 00 313
vidarsulland@gmail.com

Løpssekretær
Steinar Knudsen
915 84 588
s-knuds@online.no

Teknisk sjef
Roger Jacobsen
roger.r.jacobsen2108@gmail.com

Løypesjef
Torfinn Aarstøl
952 08 140
Torfinn@aarstol.no

Ass Løpsleder
Endre Nygård
endre_nygaard@hotmail.com

Leder samarbeid og media
Kjetil Faye Lund
909 23 795
fayelund@me.com

Sikkerhetssjef
Kjell Arne Dalene
908 89 676
arendal@hjulius.no

Ressurskoordinator
Jarle Haugebo
jarle.haugebo@psanlegg.no

Løpsleder 2018
Anders Stene
916 48 888
anstene3@gmail.com

KNA Sommer Rally Grimstad arrangeres av KNA Aust Agder

KNA AUST AGDER
Østerskogen 56
4879 Grimstad