Kontakt

Velkommen. Her kan du kontakte oss.

Løpsleder 2018/2019
Anders Stene
916 48 888
anstene3@gmail.com

Ass Løpsleder
Endre Nygård
endre_nygaard@hotmail.com

Ass Løpsleder
Kristian Seterøy
909 90 949
kristian.seteroy@gmail.com

Sikkerhetssjef
Kjell Arne Dalene
908 89 676
arendal@hjulius.no

Funksjonærsjef
Roger Jacobsen
roger.r.jacobsen2108@gmail.com

Løpssekretær
Steinar Knudsen
915 84 588
s-knuds@online.no

Teknisk sjef
Kjell Olsen

Løypesjef
Torfinn Aarstøl
952 08 140
Torfinn@aarstol.no

Presse og media
Kjetil Faye Lund
909 23 795
fayelund@me.com

Ressurskoordinator
Jarle Haugebo
jarle.haugebo@psanlegg.no

KNA Sommer Rally Grimstad arrangeres av KNA Aust Agder

KNA AUST AGDER
Østerskogen 56
4879 Grimstad