Info til TK / funksjonærer

Vi ønsker deg velkommen som frivillig og TK personell i Rally Grimstad lørdag 19 august 2023.

Her kommer viktig info.

Har du bestilt overnatting gjennom oss, vil du motta egen epost med info om dette.

Hotellet du skal bo på har frokost fra 0600 løpsdagen. Matpakke og vann vil bli delt ut løpsdagen på morgenen i sekretariatet på serviceplass til hver enkelt etappe.

Her er en foreløpig oversikt for personell på den fartsprøven du skal være på. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli rokkeringer/endringer.

Du må møte på start på fartsprøven senest 2 timer før første rallybil starter og melde deg for etappesjefen der. Telefonnummer ser du på bildene over. Se www.rallygrimstad.no for oppdatert tidsplan.

Er du etappesjef må du sørge for å samle dine mannskaper på starten av fartsetappen og gi de instrukser derfra.

En kasse med nødvendige TK protokoller, info. materiell mv. henter du ut i sekretariatet Bringsværveien 12, fredag fra kl 1500 og senest kl. 2200.

Vi takknemlige for at dere alle bidrar til gjennomføringen på en god måte.

Velkommen til Rally Grimstad.

Bjørn Tore Beisland
Arrangementsansvarlig
Leder Sportskomiteen
Arrangementsansvarlig
KNA Rally Grimstad
Mob 950 49 933