Info til TK / funksjonærer

Vi ønsker deg velkommen som frivillig TK personell i Rally Grimstad 22 august 2020. Her kommer litt viktig info.

Har du bestilt overnatting gjennom oss, skal du ha mottatt egen epost med info om dette.

Hotellet du skal bo på har frokost fra 0600 løpsdagen. Matpakke og vann vil bli delt ut løpsdagen på morgenen i sekretariatet på serviceplass til hver enkelt etappe.

Her er en foreløpig oversikt for personell på den fartsprøven du skal være på. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli rokkeringer/endringer.

Du må møte på start på fartsprøven senest 2 timer før første rallybil starter og melde deg for etappesjefen der. Telefonnummer ser du på bildene over. Se www.rallygrimstad.no for oppdatert tidsplan.

Er du etappesjef må du sørge for å samle dine mannskaper på starten av fartsetappen og gi de instrukser derfra.

En kasse med nødvendige TK protokoller, info. materiell mv. henter du ut i sekretariatet ved innsjekk hos PS Anlegg, Vik 3, 4885 Grimstad, fredag fra kl 1500 og senest kl. 2200.

Det er påbud om smitteverntiltak og dere som skal stå med TK-oppgaver får utdelt munnbind, engangshansker og håndsprit som anbefales benyttet når dere håndterer tidskortene ut/inn av rallybilene m.m.

Vi takknemlige for at dere alle bidrar til gjennomføringen på en god måte.

Velkommen til Rally Grimstad.

Kjetil Faye Lund
Arrangementsansvarlig
Leder Sportskomiteen
Arrangementsansvarlig
KNA Rally Grimstad
Mob 909 23 795