Tips til publikum

Vi har gjort en god jobb med å forberede smitteverntiltak i samråd med kommuneoverlegen i Grimstad. Om situasjonen fortsetter som i dag er det intet i veien for å gjennomføre som planlagt. Dette vil i praksis si gjennomføring uten publikum.

Vi er imidlertid avhengig av at Regjeringen gjennomfører den utvidelsen av arrangementsdeltakelse som er signalisert, dvs at antallet deltakere etter 15, juni kan være inntil 200 personer.

Det er ikke mulig i dag å vite hvordan smittespredningen er i august, og vi må derfor ta de nødvendige forbehold om at avlysning på kort varsel er en risiko.

Tilbakeblikk fra 2019

Den beste rallyopplevelsen får man etter å ha oppdatert seg på både førere, team og ikke minst hvordan adkomsten til de forskjellige fartsetappene er.

Det gjør du best ved å lese rallyavisen vår som vil gå i fulldistribusjon noen dager før 22. august. Den vil inneholde all relevant info om når og hvor de forskjellige etappene kjøres, hvordan man enklest tar seg dit, hvor man får parkert, hvor det er start/mål samt kiosksalg etc.

På denne nettsiden og tilhørende Facebook side finner du kart over alle etappene og tidspunkt for når de kjøres. I tillegg legges det ut omtale av førerne, startliste og klasseinndeling.

Rallyvettregler
1.Respekter skilt og avsperringer.
2.Følg sikkerhetsvaktenes anvisninger.
3.Ha respekt for bilenes fart og unngå å ferdes i selve rallytraseen.
4.Stå med god avstand til veien og følg bilene nøye. Hold sansene skjerpet til siste bil har passert.
5.Bruk sunn fornuft, hjelp også andre til å stå sikkert plassert.
6.Vær oppmerksom på at tidsintervallet mellom rallybilene varierer.
7.Barnevogn, akebrett, sykler og lignende skal ikke medbringes.
8.Hunder skal alltid holdes i bånd dersom de må være med.
9.Alkohol og rally hører ikke sammen.
10.Husk at en god rallytilskuer forsøpler ikke naturen.

KNA Sommer Rally Grimstad har fokus på miljøstandard for motorsport.

Miljømål:
 * Rally Grimstad skal bidra til en positiv utvikling for miljø, lokalsamfunn og enkeltmennesker.
 * Rally Grimstad skal sørge for implementering av NBFs  miljøpolitikk.
 * Rally Grimstad skal ha en tydelig miljøprofil og rettlede deltakere, funksjonærer og frivillige for å redusere bilsportens negative direktepåvirkning av miljøet.

Velkommen lørdag 22. august 2020 kl 08.00 – 18.00.