Presseakkreditering 2023

Vi låner ut fotovester påtrykket PRESSE og alle akkrediterte pressefotografer og journalister er meget velkomne til å dekke KNA Rally Grimstad lørdag 19. august.

Kjære fotograf/journalist.

Vi ber om at du/dere sender en epost med data for presseakkreditering. Det vil være mange fotografer/journalister og andre medierelaterte personer i arbeid denne dagen. Vi er ydmyke for denne interessen og ønsker at hver og en av dere viser hensyn og følger vår krav til sikkerhet samt at vi vet hvem som er ute og jobber.

Fotovesten leveres ut og leveres inn hos vårt sekretariatet på Vik skole, Bringsværveien 12 Grimstad, fra fredag 18/8 kl 16 til lørdag 19/8 kl 18.

Forutsetningen for å låne en fotovest er, at din tilstedeværelse er arbeidsbetinget og godkjent av KNA Rally Grimstad.

Vi ønsker å skape gode arbeidsforhold for våre fotografer og vil gi gode tips om foto punkter, intervjumuligheter m.m.

Husk at bærere av vest med PRESSE:

Skal straks etterkomme våre funksjonærers henvisninger

Må ikke krysse løypene når løpet er i gang

Må ikke plassere seg på steder som er sperret av som sikkerhetssoner

Ved brudd på disse reglene, vil fotovesten bli inndratt. Representanter fra pressen som bærer fotovest kan ikke reise erstatningskrav om skade på deres person eller utstyr forvoldt av løpets deltagere, arrangører eller vakter.

Enhver skade som bærere av fotovesten måtte forvolde mot tredje persons liv eller eiendom er KNA Rally Grimstad uvedkommende.

Fotovesten må ikke overdras til andre og skal returneres, når løpet forlates. Hvis fotovesten ikke returneres, faktureres den med kr 500.

Vi håper du har forståelse for disse reglene som er utarbeidet for å gi alle en god og sikker opplevelse ved årets løp.

Vennligst send dine kontaktdata (navn, adresse, mobil og epost) til presseansvarlig Steinar Knudsen pr epost s-knuds@online.no, ved spørsmål mob 915 84 588.

Vi gleder oss til å se dere og håper alle får en fantastisk lørdag i Grimstad.