Trafikksperringer 2020

Her får du informasjon om hvordan veiene forventes bli stengt lørdag 22 august 2020.

Med KNA Aust Agder som formell arrangør er vi i ferd med å planlegge et nytt rallyløp i og omkring Grimstad. Innenfor våre planer ligger det gjennomføring av fartsprøver i nærheten av der du bor / har hytte.

Trafikksperring for fartsprøvene er planlagt i henhold til dette kartet:

 

Til beboere i Lia området:
Start på gangvei veikryss ved rv. 407 opp til Lia, rundt uthus hos entreprenør Lindstøl og videre ned til rv. 407. Tilbake til start for ny runde. Etter 3,5 runder til høyre inn på rv. 407 retning Rykene og mål. Fartsprøven er identisk som i 2018 og kjøres 3 ganger i 2019 som SS1, SS5 og SS9.
STENGETID FOR VEIER ”SS1, SS5 OG SS9 ENTREPRENØR LINDSTØL” CA. KL. 0730 – 1900

Til beboere på strekningen Løddesøl – Åmholt Soletjern/Mauretangen:
Start Momyr – gjennom veikryss ved Løddesøl, over til Åmholt og videre forbi Moen. Gjennom jernbaneundergangen og til mål mellom Soletjern og riksveikrysset RV42 (Mauretangen). Fartsprøven er identisk som i 2018. Kjøres 2 ganger i 2019, som SS2 og SS6.
STENGETID FOR VEIER ”SS2 OG SS6 OMHOLT” CA. KL. 0800 – 1600

Til beboere og hytteeiere langs Tønnesølvannet, på Skiftenes, Grøsle kleiver og Grøslemyra:
Start ved asfaltert vei på Haugen / Helleland, Hørteveien ned langs Tønnesølvannet, gjennom veikryss på Skiftenes, opp Grøsle kleiver FV 404, og ca. 1 km. inn på Birkelandsveien asfaltert del til mål ved Grøslemyra på FV 251. Fartsprøven er identisk som i 2018 frem til Grøsle krysset, men forlenget ca. 1 km. inn på FV 251 Birkelandsveien frem til Grøslemyra (asfaltert del).
STENGETID FOR VEIER ”SS3 og SS7 VOREHEIA” CA. KL. 0900 – 1700

Til beboere og hytteeiere på Beisland, Nygrenda og Reddal:
Start ved asfaltert vei Beisland veikryss FV 31 / FV 251 Håbbeslandsveien, Birkelandsveien, Beisland. FV 31 forbi Nygrenda, Mofjell, Nordli og ned til mål ved veikryss FV 31 / FV 44 Torp / Torpegranda i Reddal. Fartsprøven kjøres for første gang i 2019.
STENGETID FOR VEIER ”SS4 og SS8 BEISLAND” CA. KL. 0930 – 1800

Under beskrives litt om løpsgjennomføringen av et rally:
Et rally arrangeres av en motorklubb på avsperrede veier som normalt er åpne for trafikk. Rallyet arrangeres etter et strengt regelverk gitt av Norges Bilsportsforbund, med spesiell fokus på sikkerhet for publikum. Arrangøren tegner egen ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader rallybilene kan påføre noe/noen. Bilene starter en og en med 1 minutts mellomrom, og kjører fra start til mål. Bilene er registrerte og har før løpet gjennomgått en grundig teknisk sjekk i henhold til et internasjonalt regelverk.

Løpsstart for ”KNA Sommer Rally Grimstad” vil bli kl 08.00 og løpet skal være over ca kl 1830. Veiene sperres med mannskaper i hver ende og ved alle tilkomstveier langs prøven. Dessuten er det utstrakt bruk av sperrebånd og ditto vakter langs hele traseen. Fartsprøvene inspiseres også av deltakerne på forhånd, slik at deltakerne har erfaring med veiens karakter, noe som igjen reduserer risikoen for skader/avkjøringer markant. Rallyet arrangeres i tett samarbeid med politiet som godkjenner arrangementet og Norges Bilsportforbund som overvåker.

Innspill, synspunkter og problemstillinger?
Ta gjerne kontakt med oss på post@rallygrimstad.no