Smitteverntiltak 2020

Foto: Dag Otto Wroldsen

Maks 200 personer

Vi har gjort en god jobb med å forberede smitteverntiltak i samråd med kommuneoverlegen i Grimstad. Om situasjonen fortsetter som i dag er det intet i veien for å gjennomføre som planlagt. Dette vil i praksis si gjennomføring uten publikum der det overordnede målet er å beholde kontroll over smittespredningen.

Smittevernveileder

Egenerklæringsskjema – må leveres inn

Helsedirektoratet kom med en avklaring 15, juni der det kan gjennomføres arrangementer med inntil 200 personer.

Arrangørteamet, funksjonærer, frivillige og personell som står for gjennomføringen av arrangementet, kommer i tillegg til de 200.

Det er ikke mulig i dag å vite hvordan smittespredningen er i august, og vi må derfor ta de nødvendige forbehold om at avlysning på kort varsel er en risiko.

Gjennomføring med smitteverntiltak

Vi arrangerer NM-løpet KNA Rally Grimstad ihht reglementet til Norges Bilsportforbund.

Arrangør:
KNA Aust Agder, org nr.: 990 243 883, Østerskogen 56, 4879 Grimstad.

Ute i løypene starter rallybilene med fører og kartleser med ca 1 min avstand i tid.

Det vil ikke være publikumsområder. Tilskuere vil kun være fastboende ved avsperrede veier som benyttes.

Bemanningen vil være ca 90 funksjonærer, frivillige og vakter ved start /mål og spredd langs løypene og de avsperrede spesialstrekningene, SS, for å overholde sikkerheten.

Vi vil påse at alle som bidrar i løpet får opplæring om smittevern og nødvendig sikkerhetsutstyr for å ivareta og oppfylle kravene til smittevern. Her kan du registrere deg som frivillig.

Aktiviteter i Grimstad sentrum er avlyst, det samme er premieutdelingen etter løpet.

Rally Grimstad gjennomføres på avsperrede veier, se kart

  • Nasjonalt rally bestående av 9 spesialstrekninger (SS) bundet sammen med transport etapper. Tellende i Norgesmesterskapet, Norgescup, Asfaltcupen og KNA-mesterskapet.
  • Transport ca 144 km og ca 72 km SS hvorav 100% kjøres på asfalt.
  • Første deltaker start fra Grooseveien 36 (Filadelfia P-plass) lørdag kl 08.30.

Tidsplan fredag 21. august.

Kl. 0900 – 22:00       Sekretariatet i Grooseveien, Vik 3, 4885 Grimstad åpent for innsjekk.

Ansvarlig funksjonær fra arrangør sørger for oversiktover alle deltakere med navn og kontaktinfo. Det skal legges opp til avstand mellom alle deltagere og det legges opp til køsystem med tydelig avstandsmerking og at det blir fulgt.

Det settes opp tydelig skilting for å sikre at deltagere enkelt kan orientere seg. Vi vil avvise/utvise deltagere som ikke overholder arrangørens henvisninger.

Det skal gjennomføres hyppig vask/desinfisering av evt dørhåndtak, alternativt ha egen dør/portåpner.

Fysisk skille mellom deltager og funksjonær. Bruke gjennomsiktig plastskille (plexi o.l). Vi stiller krav om at dokumenter kan vises elektronisk uten behov for å ta på dokumentene (kreve innsendelse på forhånd) IKKE TA PÅ DOKUMENTER KUN SE.

Plassen eller steder der deltagere har oppholdt seg må behandles med overflatedesinfeksjon om de har tatt på overflatene.

Det skal benyttes elektroniske betalingsordninger. I 2020 er dette eneste betalingsmåte.

kl. 17:00 – 22:00       Service området Filadelfia Grooseveien 36 åpent for parkering.

Kl. 09:00 – 19:00      Er alle SS åpne for frivillig gjennomkjøring av deltagere.

Kl. 17:00 – 22:00      Teknisk kontroll PS-Anlegg AS, Vik 3, 4885 Grimstad

Ansvarlig funksjonær fra arrangør sørger for god avstand mellom alle deltagere. Sørge for køsystem med tydelig avstandsmerking og at det blir fulgt. Tydelig skilting for å sikre at deltagere enkelt kan orientere seg. Avvise/utvise deltagere som ikke overholder arrangørens henvisninger.

Bruk av engangs hansker som skiftes mellom hver bil. Sørge for at deltager har klargjort bil, med åpning av panser, bagasjelokk og dører. Fokus på kontroll av sikkerhet.

Sørge for god avstand og ikke ta på kjøretøyet eller utstyr som brukes. Benytt engangshansker som byttes etter hver deltager. Hold avstand.

Vi planlegger i detalj hva som skal kontrolleres. All rapportering må gjøres elektronisk. Pr e-post eller andre elektroniske løsninger.

Løpsavvikling for rally

Hendelse med rulling av konkurransebil, der deltagere kommer seg ut med egen hjelp:

  • Deltager tar seg ut av bilen og til sikker sone på en sikker måte. Kommuniserer tydelig til funksjonærer. Funksjonærer bruker hansker ved kontakt med bilen eller fører/kartleser.

Hendelse med rulling av konkurransebil, der deltager trenger hjelp for å komme ut av bilen:

  • Løpet har innleid førstehjelps personell med ambulanse fra Røde Kors. AMK vil være varslet om arrangementet på forhånd.
  • Funksjonærer/redningspersonell bruker hansker ved kontakt med bil og deltager.
  • Jobber på en måte som beskytter seg selv og deltager. Kan også benytte ansiktsmaske.

Foreløpig tidsplan lørdag 22 aug

Kl 09:00             Første bil Start (Grooseveien 36)

Kl 09:23            Første bil SS1 Lia

Kl 15:53             Første bil Mål

Kl 18:43             Siste bil Mål

Vi følger NBF´s og alle krav fra myndighetene før, under og etter løpet.